Wat is gevaarherkenning?

Gevaarherkenning is in een onderzoek van het SWOV als volgt omschreven: "Er zijn vele definities van gevaarherkenning in omloop, maar er bestaat geen definitie die door alle experts als de enige juiste wordt gezien. In grote lijnen omvat gevaarherkenning het proces van het tijdig opmerken, herkennen en voorspellen van potentieel gevaarlijke situaties en de keuze van de juiste handelingen om het gevaar af te wenden. Men spreekt van een potentieel gevaarlijke situatie als er een grote kans is dat er een ongeval gebeurt wanneer het gedrag niet wordt aangepast. Lees hieronder de gevaarherkenning tips om te slagen voor je theorie-examen.Gevaarherkenning tips

Remmen

Als je uit gaat van de maximaal toegestane snelheid rem je bijna altijd binnen een verkeersbeeld met:
 • zwakkere / instabiele verkeersdeelnemers;
 • tegenliggers op smalle wegen;
 • voorbijrijden van werkzaamheden of obstakels op de rijbaan;
 • inhalen en tegelijk passeren van tegenliggers;
 • onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten;
 • drukke (woon/winkel)gebieden, scholen e.d.;
 • onoverzichtelijke of scherpe bochten;
 • ontstaan van stremming of file;
 • grote snelheidsverschillen onderling.
 
Gas loslaten
 • Als je de situatie niet vertrouwt;
 • Als je de situatie niet goed kunt overzien;
 • Als er direct gevaar is;
 • Als er sprake is van een aangepaste snelheid.
 
Niets doen
 • Als je de situatie goed kunt overzien;
 • Als er geen direct gevaar is;
 • Als er voldoende ruimtekussen is om je handeling uit te voeren;
 • Als er weinig snelheidsverschil onderling is;
 • Als er een vluchtmogelijkheid is.